Contact Us

info@trek2summit.com

programmer-typing-or-working-on-laptop-for-programming-about-cyber-security
// usługi Trek2Summit

Cyberbezpieczeństwo

Dziś jednym z najważniejszym wyzwań firm na całym świecie jest utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa zasobów.

Firma musi być zdolna do szybkiego namierzania zagrożeń i potencjalnych ataków oraz ich natychmiastowego odpierania.

Pomożemy zadbać o bezpieczeństwo Twojego biznesu i zwalczyć możliwe zagrożenia.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwiązań w
chmurze. Naszym punktem skupienia są ludzie, dane i infrastruktura.

Pomożemy zadbać o bezpieczeństwo Twojego biznesu i zwalczyć możliwe zagrożenia

.
Dostęp do firmowych zasobów

Podnosimy poziom bezpieczeństwa w całej organizacji. Audytujemy i zabezpieczamy dostęp do jej zasobów.

Dziś wiele osób pracuje zdalnie, często z miejsc publicznych, co rodzi dodatkowe zagrożenia. Dlatego zadbanie o wdrożenie najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa jest szczególnie istotne.

1.
.
Aplikacje i Procesy

Dbamy o właściwy poziom bezpieczeństwa aplikacji i procesów dostepnych w publicznej chmurze.

Rekomendujemy i wdrażamy dedykowane rozwiązania, związane z procesem migracji zasobów do chmury.

2.
.
Zabezpieczanie Końcowych Urządzeń

Podnosimy bezpieczeństwo końcowych urządzeń (komputery, laptopy, itp.) poprzez wdrożenie zaawansowanej platformy, która pomaga zapobiegać, wykrywać i analizować zagrożenia. Dzięki temu Twoje reakcje będą szybkie, a zasoby bezpieczne.

3.
.
Security Operating Centers (SOC)

Zapewniamy analizę bezpieczeństwa. Wdrażamy dedykowane rozwiązania, które gromadzą informacje o bezpieczeństwie i zarządzaniu zagrożeniami (SIEM).
Pomagamy w budowaniu SOC (Security Operating Centers).

4.
.
Wdrożenie wymagań

Pomagamy działom Compliance we właściwym wdrożeniu procesów związanych z bezpieczeństwem. Uczymy zabezpieczać i klasyfikować gromadzone informacje i zasoby.

5.

Zacznijmy od darmowej konsultacji