Contact Us

info@trek2summit.com

Case Studies

Wykorzystanie usług AWS do bezpiecznego przechowywania danych i zwiększenia bezpieczeństwa

O kliencie

Nasz klient to firma z sektora usług, specjalizująca się w dostarczaniu klientom najwyższej jakości urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej i radioterapii. Urządzenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także zapewniają sprawny serwis w trakcie i po okresie gwarancyjnym.

Wyzwanie

Głównym wymaganiem projektu było zapewnienie dodatkowej infrastruktury do bezpiecznego
przechowywania danych oraz zapewnienie dodatkowej lokalizacji dla backup’u Veeam zgodnie z najlepszymi praktykami przechowywania kopii zapasowych. Dodatkowym wymaganiem było uodpornienie się na ataki typu ransomware.

Dużym wyzwaniem był sam transfer danych do AWS ze względu na dużą ilość danych i jednocześnie na ograniczone możliwości łącza internetowego u klienta. Sam transfer odbywał się jednak bez problemowo, a co ważne dzięki AWS Datasync dane zostały skopiowane automatycznie po wskazaniu lokalizacji źródłowej (Windows CIFS share – udział sieciowy) i lokalizacji docelowej (AWS S3).

Rozwiązanie

W ramach projektu została wdrożona architektura w oparciu o usługi AWSAmazon S3 oraz AWS
Datasync i zintegrowana ze środowiskiem po stronie klienta tj. z lokalną macierzą dyskową, klientami usługi S3 oraz systemem backupu Veeam.

W czasie projektu:

 • Utworzono dedykowane S3 buckety.
 • Zapewniono zasoby do instalacji AWS Datasync agent oraz skonfigurowano synchronizację pomiędzy chmurą AWS, a lokalizacją klienta.
 • Utworzono użytkowników i nadano im uprawnienia do zasobów AWS w ramach usługi Identity Access Management.
 • Zainstalowano i skonfigurowano klientów S3.
 • Skonfigurowano oprogramowania Veeam backup.
 • Skonfigurowano usługę AWS CloudTrail do monitorowania całego rozwiązania.

 

Wykorzystane usługi:

 • Amazon S3
 • Amazon S3 Glacier Deep Archive
 • AWS DataSync
 • AWS Identity and Access Management
 • AWS CloudTrail

Korzyści:

Najważniejsze korzyści wynikające z projektu to:

 • Bezpieczne miejsce do przechowywania danych.
 • Zapewnienie dodatkowej lokalizacji do przechowywania danych backupu.
 • Elastyczna możliwość rozbudowy rozwiązania.
 • Płatność tylko za faktyczne zużyte zasoby.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *